Забавен английски – Приказно изкуство Уроци по английски език и рисуване

Концертен сеанс

Концертният сеанс е в сърцето на сугестопедията. Целта му е да подпомогне запаметяването. Технически погледнато, по време на концертния сеанс заедно с класически концерт курсистите чуват изучавания текст два пъти – първия път четенето е много бавно и се нарича активен сеанс. Втория път текстът се чете с нормална скорост и това се нарича пасивен сеанс. Казвам „заедно със“, а не „на фона на“ класически концерт, защото музиката играе важна роля и се чува на едно ниво с гласа. Текстът и музиката се сливат, както на истински концерт.

Рисунка по време на концертен сеанс, автор: Миленка, 8 г.

По време на концертния сеанс на курсистите се препоръчва да следят текста. Ако се почувстват уморени или по време на пасивния сеанс, може да си починат и просто да послушат музиката и гласа на преподавателя.

Рисунка по време на концертен сеанс, автор: Ния, 8 г.

На малките ученици, които още не могат да четат, даваме възможност да рисуват на свободна тема.

Рисунка по време на концертен сеанс, автор: Мими, 9г.

Музиката за сугестопедичния концерт

В сугестопедията, след дългогодишни изследвания в научни центрове, са подбрани точно определени десет класически концерта за активен сеанс и десет класически концерта за пасивен сеанс. Не може да се използва каква да е музика, макар концертите да не са писани специално за целите на сугестопедичното обучение. Те са избрани според това как влияят на човешкия мозък и поради факта, че са цялостни произведения – имат начало, развитие, кулминация и край. Не са фрагментарни, само бавни или само бързи. Това спомага за хармонизиране на личността и подчертава връзката между цялото и частта и частта и цялото.

Функцията на двата сеанса

Рисунка по време на концертен сеанс, автор: Никол, 8 г.

Целта на изчитането на текста два пъти е също да се направи тази връзка. Бавното четене не е такова самоцелно, при него се обръща внимание на всяка отделна дума, тоест на частта. Всяка дума „тежи“ еднакво и не се обръща внимание на общия смисъл. Чете се в синхрон с музиката и се „чупи“ интонацията с цел да се избегне ефекта на унасяне.

Второто четене е насочено към цялото. Изведнъж смисълът изплува! Моето лично първо преживяване на концертен сеанс в урок по испански беше вълшебно. Признавам си, трудно беше да се концентрирам и да издържа докрай на активния сеанс, но по време на пасивния, когато просто се отпуснах на пода и слушах, имах чувството, че ми говорят на родния език, макар че целият текст от няколко страници беше само на испански!

Рисунка по време на концертен сеанс, автор: Роси, 8 г.