Забавен английски – Приказно изкуство Уроци по английски език и рисуване

Методика

Кратко видео, в което самият д-р Лозанов говори за сугестопедията:

Становище на ЮНЕСКО за методиката:

https://suggestology.org/unesco/

Методът сугестопедия е разработен от българския учен проф. д-р Георги Лозанов в партньорство с проф. д-р Евелина Гатева. Той се появява в резултат на стремежите на д-р Лозанов да разкрие пълния потенциал на човешкия мозък и човешките възможности.

Методът се базира на седем закона –

любов, свобода, убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва, многократно увеличен материал, връзка на цялото с частта и на частта с цялото, спазване на златната пропорция и прилагане на класическото изкуство.

Какво означава това?

Всеки център, който работи по метода сугестопедия, зачита и уважава личността на хората, пристъпили прага му, независимо дали става дума за курсист, преподавател или просто посетител. При нас няма насилие и се търси спонтанното изразяване.

Многократно увеличеният материал

способства за правилното “трениране” на мозъка. Защото той работи именно така – възприема всичко като едно голямо цяло, което може да бъде разделено на елементи, а елементите се възприемат като част от това цяло. Това е естественият метод за изучаване на каквото и да е. Ако говорим за изучаване на език, чисто хронологически първо възниква езикът, а след това правилата в него. Правилата са извлечени от по-често срещаните модели и са въведени за по-голяма яснота, за да се разбират по-добре хората и да не се получават хиляди регионализми, възпрепятстващи комуникацията. Безумно би било да започнем с правилата и после да очакваме да се получи спонтанен текст – писмен или устен. Виждането на цялата картина дава възможност на човек да направи избор, да стигне до нова идея, да забележи нещо, което досега не е било забелязано и да направи революция. В цялата картина много по-лесно се виждат повтарящите се модели, които после да се оформят като правила и да се внимава за тях, когато се съставя собствен текст.

Не по-малко важен е и фактът, че когато подаваме много повече информация, безгласно заявяваме, че човек може да се справи с много повече и му повлияваме да разгърне потенциала си.

Златното сечение

Въздействието, което разкрива потенциала на личността, не трябва да води до умора или отегчение, които да откажат човек да се занимава повече. То е винаги приятно, мотивиращо, зареждащо и вдъхновяващо и събужда желание за още. Златното сечение се прилага, за да се разнообразява дейността и тя да не води до умора или хипноза, а също и да се определи оптималната продължителност на занятията.

Класическото изкуство

задоволява потребността от красота и хармония на личността и спомага за съпреживяване на изучаваното, а всеки знае, че преживяванията се помнят много по-дълго. То вдъхновява, възпитава, повишава културата и развива въображението. То носи със себе си и посланието за цялостност, с което помага за хармонизиране на личността. Но най-важният му принос е вдъхновението. То е мощна позитивна движеща сила, която помага да се разкрият скритите резерви на личността.

Какво представлява обичайният учебен цикъл?

Той се състои от четири части – въведение, концертен сеанс, разработка и представяне.

Във въведението, посредством театър и игри, се представят думите и фразите, които предстоят да се изучават в урока.

Концертният сеанс е най-важната част от сугестопедичния учебен цикъл и е много важно да не се пропуска. По тази причина в програмите за курса концертните сеанси са маркирани с удебелен шрифт.

Зад концертния сеанс стоят трийсет години на научни изследвания. За него са подбрани точно определени десет класически концерта за активен и десет класически концерта за пасивен сеанс. По време на концерта заедно с музиката се изчита целия изучаван текст два пъти. Първото четене е много бавно и се изпълнява със специална интонация, то се нарича активен сеанс. Второто четене е с нормално темпо и интонация и се нарича пасивен сеанс.

Защо класическа музика?

Защото след всички направени научни изследвания за влиянието на различна музика върху човешкия мозък, е доказано, че именно подбраните концерти са с най-благотворен ефект. Класическите концерти са също така цялостни произведения, те имат начало, развитие и край. В тях се редува различна динамика, което спомага за хармонизирането на личността.

Въведението и концертният сеанс се случват в един ден.

Следват дните за разработка. Това е най-забавната част за много от децата, защото тогава играем най-много игри. По време на разработката се обръща внимание на граматиката и лексиката, но всички упражнения и повторения са под формата на игри, песни и творчески задачи.

В последния ден от цикъла се прави представянето. На децата се дава възможност да се маскират и да влязат в роля. На базата на всичко изучено сега имат възможност да се изявят и да се представят на английски език в образ, който те сами са сътворили.