Забавен английски – Приказно изкуство Уроци по английски език и рисуване

Курс по английски за възрастни

“Учил съм английски, но нищо не знам. Искам да започна отначало.” Ако това е вярно за вас, то имате късмет, защото на 14 април 2024 в “Забавен английски – Приказно изкуство” започва курс по английски език за възрастни, false beginners, или такива, които започват отначало, но вече имат някакви знания.

Какво получавате

100% полезно време – добре организирано и оползотворено, така че с приятни и хармонизиращи дейности, в приятелска среда, да развиете потенциала си по английски и да усвоите максимално много нови знания и умения. 

Методиката, която използваме е сугестопедия. С нея може да се запознаете на следния линк: https://artenglish.eu/suggestopedia/

Учебникът, The Return е пиеса, с която ще се отправим на пътешествие в Лондон, ще срещнем нови и интересни хора, докато търсим завещанието на бабата на Мис Нийдъм. Ще има творчески и игрови задачи, рисуване, музика и драматизация.

Темите в учебния материал:

Граматика:

Фонетика


Азбуката


Ударение и интонация


Гласни и съгласни


Съществително – род и число


Определителен член


Прилагателно


Глаголи – основна форма, причастие


Лични, показателни и притежателни местоимения


Въпросителни и относителни местоимения


Възвратни местоимения


Спомагателни и модални глаголи


Сегашно просто време


Сегашно продължително време и съпоставка между двете


Бъдеще с will и shall


Going to + основна форма, have to + основна форма


Заповедна форма


Въпроси с do и отрицания в различните граматични времена


There is и there are


Числата до 1000


Some, any, no, every


Предлози


Бройни, редни и дробни числа


Минало просто време


Наречия

Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните

Правилни и неправилни глаголи

Лексика:

Запознанство и сприятеляване


Семейството


Изразяване на съгласие, позволение, благодарност, извинение


Поздрави


Световни езици


Имена


Професии


Образование


Хобита


Характерни черти на характера


Традиции и навици


Време (часовниково)


Дни от седмицата


На летището


В самолета


Питиета


Закуска, меню


Метеорологично време, климат, сезони


Описание на пейзажа


Пътуване, пристигане на митницата


Попълване на въпросници


Лични способности


Хващане на такси


В хотела


Стаята, банята


Събуждане, програма за деня


Финансови въпроси, обмяна на валута


Подготвяне на документи, писма

На улицата в чужбина


Забележителности в града

История на Англия


Символи и алегории

Курсът ще се провежда в неделя, от 17 до 19 часа

Учебни недели 2024 г.

14, 21, 28 април

19 май

2, 9, 16, 23, 30 юни

6, 13, 20, 27 октомври

10, 24 ноември

1, 8, 15 декември

Общо 18 недели по 2 астрономически часа, или 50 учебни часа от 45 минути.

Цена за целия курс 500 лв


Цена на учебника 40 лева


Обща сума 540 лв

Повече за мен (преподавателя), може да научите на адрес: https://artenglish.eu/ana/

За повече информация и записване, телефон 0897268802

Местата са ограничени